ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ VES – ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.2 – 04/2020

VV OOP změna č.2 ÚP Nová Ves

up_nova ves_Z2UZ_B3_ZPF

up_nova ves_Z2UZ_B2_KOV

up_nova ves_Z2UZ_A4_VPS

up_nova ves_Z2UZ_A3c_E

up_nova ves_Z2UZ_A3b_V

up_nova ves_Z2UZ_A3a_D

up_nova ves_Z2UZ_A2_HLV

up_nova ves_Z2UZ_A1_ZCU

up_nova ves_Z2_B3_ZPF

up_nova ves_Z2_B2_KOV

up_nova ves_Z2_A2_HLV

up_nova ves_Z2_A1_ZCU

ÚP Nová Ves_ÚPLNÉ ZNĚNÍ_TEXT

Kraj.úřad – stanovisko k návrhu změny č.2 ÚP

Důvodová zpráva – Postup projednání Změny č. 2

3ÚP NOVÁ VES_SROVNÁVACÍ TEXT

2ÚP NOVÁ VES _odůvodnění OOP_Z2

1ÚP NOVÁ VES_OOP_VYHLÁŠKA

Vyvěšeno od 22. 4. 2020 do 7. 5. 2020