Územní plán obce

prohlížení a tisku dokumentů je nutný Adobe Acrobat Reader nebo na soubory s příponou DOC Microsoft Word Viewer či například Open Office.

Usnesení zastupitelstva obce nová ves č. 2-2017 ze dne 20.2.2017

Veřejná vyhláška změna č. 1 územního plánu nová ves

Důvodová zpráva zm.č. 1

NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH uplatněných podle § 52 odst. 2

Nová Ves -VV – vydání změny č. 1 ÚP

OOP – hotové

up_nova ves_zmena1_A1

up_nova ves_zmena1_A2

up_nova ves_zmena1_A4

up_nova ves_zmena1_B2

up_nova ves_zmena1_B3

001 ÚP Nová Ves změna1_opatření2

002 ÚP Nová Ves změna1_odůvodnění2

Územní plán textová část

Odůvodnění územního plánu

OZNÁMENÍ – ZVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ O VYDANÉ ZMĚNĚ Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES

oznámení – zveřejnění údajů o vydané změně č. 1 územního plánu