VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-ZAHÁJENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES

veřejná vyhláška-územní plán

1NOVÁ_VES_ZM.Č2_OOP_vpr

2ÚP Nová Ves _odůvodnění_Z2_VPR

3ÚP Nová Ves_SROVNÁVACÍ TEXT_VPR

up_nova ves_Z2A1_ZCU

up_nova ves_Z2A2_HLV

up_nova ves_Z2B2_KOO

up_nova ves_Z2B3_ZPF

Vyvěšeno od 20. 12. 2019 do 28. 1. 2020