OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ – DSO SVAZEK OBCÍ POD BECKOVEM ZA ROK 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
dle § 39 odst. 10 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Pod Beckovem za rok 2019 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách svazku obcí
http://www.svazekpodbeckovem.cz/2020/07/08/schvaleny-zaverecny-ucet-svazku-za-rok-2019/
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v budově Obecního úřadu Předboj, Hlavní 18, 250 72 Předboj.
Doba trvání zveřejnění:
– do doby schválení závěrečného účtu za další rozpočtový rok.

Vyvěšeno od 15. 6. 2020 do 30. 6. 2021