VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-ZAHÁJENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZ ÚP Nová Ves – srovnávací text

z3 ÚP Nová Ves – 1a – základní členění území

Z3 ÚP Nová Ves – textová část k projednání

Z3 ÚP Nová Ves – textová část k projednání

Z3 ÚP Nová Ves – 2c – výkres předpokládaných záborů PF

Z3 ÚP Nová Ves – 2a – koordinační výkres změny č.3

Z3 ÚP Nová Ves – 1b – hlavní výkres změny č.3