ODEČTY VODOMĚRŮ BUDOU PROBÍHAT OD 1. 4. DO 14. 4. 2020 FORMOU SAMOODEČTU

Oznámení o provádění samoodečtů vody

ODEČTY VODOMĚRŮ BUDOU PROBÍHAT OD 1. 4. DO 14. 4. 2020 FORMOU SAMOODEČTU

Vážení odběratelé,

vzhledem k mimořádné situaci na území ČR, kdy vláda vyhlásila nouzový stav, z něhož vyplývají konkrétní omezení pro občany a instituce, budou odečty spotřeby vody v obci Nová Ves, v době od 1.4.2020 do 14.4.2020 probíhat formou samoodečtu.

S odečty prosím neotálejte, pokud odečet nebude zaslán v době určené shora, budeme nuceni při stanovení spotřeby vody vycházet ze zjištěných údajů za 1Q loňského roku (2019).

Stavy hlavních a podružných vodoměrů zasílejte na adresu: tsnovaves@seznam.cz, popř. n.ves@seznam.cz a pomocí SMS na tel. 733 645 234.

Nahlášený skutečný stav bude poté použit při fakturaci.

Děkují, Technické Služby Nová Ves

POPELÁŘSKÉ DESATERO V DOBĚ EPIDEMIE COVID-19

Popelářské desatero v době epidemie Covid-19
  1. Svážíme pouze odpad v nádobách. Z bezpečnostních důvodů nelze svážet odpad navíc mimo popelnice.
  2. Odpad do popelnic dávejte v zavázaných (nejlépe dvojitých) pevných pytlích.
  3. Víko popelnice vydezinfikujte!
  4. Nádoby vystavujte večer před svozem a to přímo ke komunikaci.
  5. Neblokujte telefonní linky. Neřešte prosím jednotlivé reklamace. Nemáme kapacitu na to, abychom se vraceli pro jednu či dvě nevysypané popelnice. Pokud nebude svezena větší část obce (celá ulice, čtvrť apod.) napište nám e-mail s danou lokalitou. Jakmile to bude možné, budeme vás kontaktovat. Odpad navíc je možné, v těchto výjimečných případech, při dalším svozu vyvézt pouze, pokud bude vložen do 2 pevných pytlů (určených k ukládání směsného odpadu) a pevně zavázán.
  6. Neodkládejte ani tříděný odpad vedle barevných kontejnerů.
  7. Tříděný odpad vyhazujte v rukavicích.
  8. Minimalizujte vznik veškerých odpadů. Velké úklidy, vyklízení sklepů, třídění starého šatstva a podobné činnosti, při kterých vzniká velké množství odpadů, nechte na dobu po zrušení mimořádných opatření v ČR. I svozové společnosti pracují v nouzovém režimu s omezeným počtem pracovníků. Požádáme Vás, aby tímto opatřením nebyly posádky vozidel zbytečně přetěžovány.
  9. Mobilní svozy velkoobjemových a nebezpečných odpadů jsou, vzhledem k zákazu vycházení, do odvolání zrušeny.
  10. Minimalizujte osobní kontakt s našimi zaměstnanci při svozu odpadu. Ohrožujete tím sebe i je. Udržujte doporučenou vzdálenost.

Děkujeme za pochopení a spolupráci. Popeláři plní svoji práci i v této nelehké době svědomitě, a to s minimem ochranných pomůcek. Prosíme, myslete i na ně, a pokuste se jim práci ulehčit!

popelářské desatero v době Covid-19 FCC

„ČLOVĚK V TÍSNI, O.P.S.“ – KONTAKTY NA KRIZOVÉ LINKY

„ČLOVĚK V TÍSNI, O.P.S.“ –  KONTAKTY NA KRIZOVÉ LINKY

Lidí, které se ocitnou v potížích se splátkami a ve zhoršující se finanční situaci bude přibývat, mnoho lidí napříč sociálním spektrem už teď avizuje pokles příjmů a neschopnost splácet úvěry, insolvenční splátky, platit běžné výdaje včetně nájmu.

Proto ČvT nabízí možnost odkazovat osoby v jakékoli zhoršené nebo dlouhodobě špatné finanční a dluhové situaci také na tuto linku, zkušení pracovníci na lince mají dobré informace i odbornou podporu i v oblasti sociálních dávek, sociálního pojištění apod.

Z důvodu přetížení mobilní sítě je jen občas potřeba zkusit to znovu, občas se nedá dovolat, ale za chvíli je spojení zase možné.

Dluhová helplinka ČvT: 774392950 od pondělí do pátku 8-18 hod.

Dále v příloze připojuji kontakty na další krizové linky. Rovněž Vás prosím o případné zprostředkování těchto informací na obce I. stupně.

KRIZOVÉ LINKY_aktual_19_03_2020

Aktuální informace z obce Nová Ves – Praha-východ

© Nová Ves 2020