NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚP NOVÁ VES – VV, OOP, ODŮVODNĚNÍ, SROVNÁVACÍ TEXT, MAPY Z2A1,Z2A2, Z2B2, Z2B3

1NOVÁ_VES_ZM.Č2_OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VV-návrh změny č.2 ÚP Nová Ves

up_nova ves_Z2B3

up_nova ves_Z2B2_koordinacni

up_nova ves_Z2A2

up_nova ves_Z2A1

2ÚP Nová Ves_SROVNÁVACÍ TEXT

2ÚP Nová Ves _odůvodnění_Z2

Vyvěšeno od 12. 8. 2019 do 27. 9. 2019