Zákon o vodě a kanalizaci

Zákon č. 275/2013 Sb.

Zákon č. 275/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon je účinný od 1. 1. 2014.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-275

 

Zákon č. 274/2001 Sb. – o vodovodech a kanalizacích a související předpisy

Vyhláška č. 428/2001 Sb.

kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274

Aktuální informace z obce Nová Ves – Praha-východ

© Nová Ves 2024