Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, ze dne 31. srpna 2006, kterou  se  stanoví  struktura  informací  zveřejňovaných  o povinném  subjektu  způsobem umožňujícím dálkový přístup.


1. Název povinného subjektu

Obec Nová Ves


2. Důvod a způsob založení


3. Organizační struktura


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Nová Ves
Nová Ves č. 12
250 63 Mratín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Nová Ves
Nová Ves č. 12
250 63 Mratín

4.3 Úřední hodiny

 

pondělí 08.00 – 12.00
13.00 – 17.00
17.00 – 18.00 – pouze zastupitelstvo
úterý 08.00 – 12.00
středa 08.00 – 12.00,
13.00 – 17.00
čtvrtek 08.00 – 12.00
pátek 08.00 – 12.00

4.4 Telefonní čísla

315 684 097

4.5 Čísla faxu

315 684 097

4.6 Adresa internetové stránky

www.obec-novaves.cz

4.7 Adresa e-podatelny*

e-podatelna@obec-novaves.cz

* elektronická podatelna je určena pro příjem elektronických podání, podepsaných pomocí kvalifikovaného cerfitikátu (elektronického podpisu) vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.).

4.8 Další elektronické adresy

n.ves@seznam.cz ⧉

datová schránka: vkfbymg

 


5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka:

číslo účtu: 8822201

kód banky: 0100

     Česká spořitelna:

       číslo účtu: 416392319

       kód banky: 0800


6. IČO:

00240532


7. DIČ:

žádné – nejsme plátci DPH


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Usnesení zastupitelstva

Územní plán obce Nová Ves

Platné vyhlášky

8.2 Rozpočet

 https://obec-novaves.cz/category/rozpocet-sv-rz/

Schválený rozpočet obce Nová Ves na rok 2015

Schválený rozpočet obce Nová Ves na rok 2014


9. Žádosti o informace

písemně

Obecní úřad Nová Ves
Nová Ves č. 12
250 63 Mratín

emailem

n.ves@seznam.cz

přes kontaktní formulář


10. Příjem žádostí a dalších podání

osobně nebo písemně:

Obecní úřad Nová Ves
Nová Ves č. 12
250 63 Mratín

faxem

315 684 097

e-podatelna*

e-podatelna@obec-novaves.cz

* elektronická podatelna je určena pro příjem elektronických podání, podepsaných pomocí kvalifikovaného cerfitikátu (elektronického podpisu) vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.).


11. Opravné prostředky


12. Formuláře


13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy


15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

– žádná usnesení nejsou


16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Obecní úřad nemá stanoveny vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb.

16.2 Výhradní licence

Žádné licenční smlouvy podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb. nebyly obecním úřadem uzavřeny.


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva zákon č.106-1999 za r.2023

Vyvěšeno od 29. 1. 2024

Výroční zpráva 2022

Vyvěšeno od 8. 2. 2023

Výroční zpráva 2021

výroční zpráva 2020

výroční zpráva 2019

      Výroční zpráva 2018

      Výroční zpráva 2017

      výroční zpráva 2016

      výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013


Informační systém obecního úřadu Nová Ves

Zasílání důležitých informací a novinek pomocí:

Veřejně přístupné registry

Aktuální informace z obce Nová Ves – Praha-východ

© Nová Ves 2024