Elektronická podatelna

Elektronická podatelna je určena pro příjem elektronických podání, podepsaných pomocí zaručeného na kvalifikovaném certifikátu (elektronickém podpisu) založeného  vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.).

Emailová adresa e-podatelny obce Nová Ves

e-podatelna@obec-novaves.cz
(zprávy bez elektronického podpisu budou považovány jako běžná komunikace)

Kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis) nahrazuje ověřený podpis, takže jednoznačně prokáže vaši totožnost v elektronickém světě. Navíc po podepsání dokumentu prokáže, že se jeho obsah po podepsání už nezměnil.

Přehled kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb a jejich kvalifikovaných služeb nalezne na stránkách MVČR ⧉.

Aktuální informace z obce Nová Ves – Praha-východ

© Nová Ves 2024