Ceny vodného a stočného pro rok 2022

Vodné: 56,83,- Kč bez DPH

Stočné: 42,43,- Kč bez DPH

Paušál (stočné): 1527,48,- Kč bez DPH za rok na osobu

Slevy pro občany, kteří dovršili věku 65 let

Občané, kteří dovršili věku 65 let, bude účtován paušál (stočné) 1200,- Kč včetně DPH za rok na osobu.

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Porovnání_TS Nová Ves_2021

Aktuální informace z obce Nová Ves – Praha-východ

© Nová Ves 2022