Závěrečný účet za rok 2014 obce Nová Ves

1, Závěrečný účet za rok 2014

2, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

3, Rozvaha

4, Výkaz zisku a ztráty

5, Příloha

6, Zpráva auditora

Vyvěšeno od 16. 3. 2015 do 31. 3. 2015