Záměr podpisu smlouvy o nájmu, mezi Obec Nová Ves, IČ 002 40 532 a  Mateřská škola Nová Ves, Praha – východ, IČ 720 69 724

Záměr podpisu smlouvy o nájmu, mezi Obec Nová Ves, IČ 002 40 532 a Mateřská škola Nová Ves, Praha – východ, IČ 720 69 724. Předmětem nájmu je nově postavená budova mateřské školy, na parcele p. č. 22/2 Nová Ves u Prahy.

Smlouva o nájmu

Vyvěšeno od 18.10.2019 do 4.11.2019