VÝZVA K UPLATNĚNÍ PRÁV ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ – SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCI ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU

Spr 5-2019-11

Vyvěšeno od 13. 1. 2020 do 14. 2. 2020