VÝZVA K UPLATNĚNÍ PRÁV ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ – SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCI ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU

Spr 1-2019-18

Vyvěšeno od 13. 11. 2019 do 16. 12. 2019