VÝZVA K UPLATNĚNÍ PRÁV ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ – SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCI ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU

Spr 3-2019-9

Vyvěšeno od 30 9. 2019 do 11. 11. 2019