VÝZVA K UPLATNĚNÍ PRÁV ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ – SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCI ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU

Spr 1-2021-9 výzva

Vyvěšeno od 15. 3. 2021 do 20. 4. 2021