VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Výzva k podání nabídek – Nová Ves

PŘÍLOHA 1 Závazný návrh smlouvy

PŘÍLOHA 2 Čestné prohlášení

PŘÍLOHA 3 Krycí list

PŘÍLOHA 4 Seznam poddodavatelů

PŘÍLOHA 5 Položkový rozpočet_slepý

138.3_MŠ Nová Ves

138.2_MŠ Nová Ves

138.1_MŠ Nová Ves

Vysvětlení č.1

Vysvětlení č.2

Vyvěšeno od 22. 5. 2024