VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICIÍCH II. A III.TŘÍD A MK

Vyhláška

Vyvěšeno od 12.12. 2023 do 27.12. 2023