USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES Č. 9/2021 ZE DNE 29.11.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves 9-2021

Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 1-2021

Obecně závazná vyhláška obce č. 2-2021

OHLÁŠENÍ PLÁTCE místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

OBJEDNÁNÍ KAPACITY SOUSTŘEĎOVACÍCH PROSTŘEDKŮ NA ODPAD

Poplatky za svoz domovního odpadu na rok 2022

Vyvěšeno od 2. 12. 2021 do 20. 12. 2021