Poplatky

Od 14.3.2007 se vybírají poplatky za stočné na rok 2007

Od 14.3.2007 se vybírají poplatky za stočné na rok 2007 a to 800.-Kč za osobu.Poplatky by měli být zaplaceny do 11.4.2007.Zaplatit je možno v úředních hodinách pondělí 8.00-12.00, 13.00-17.00, 18.00-19.00 hodin nebo
středa 8.00-12.00, 13.00-17.00 hodin, jinak není problém zaplatit i mimo úřední dny každý den do 14.00 hodin.
místostarosta obce