OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES 29. 1. 2024 V 17.00 HODIN

ZO program

Vyvěšeno od 22. 1. 2024 do 30. 1. 2024