OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES 22. 5. 2023 V 17.00 HODIN

ZO program

Vyvěšeno od 15. 5. 2023 do 23. 5. 2023