OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES 11. 12. 2023 V 17.00 HODIN

ZO program

Vyvěšeno od 4. 12. 2023 do 12. 12. 2023