OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI Č. 111/2446 K.Ú. NOVÁ VES U PRAHY

Vyhl.

Vyvěšeno od 6.12. 2023 do 22.12. 2023