NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO „REGION POVODÍ MRATÍNSKÉHO POTOKA“ ZA ROK 2017

NAVRH ZAVERECNEHO UCTU REGIONU POVODI MRATINSKEHO POTOKA ZA ROK 2017

Rozvaha k 31.12.2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO ke dni 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017 – DSO

Vyvěšeno od 18. 5. 2018 do 30.6.2018