DSO SVAZEK OBCÍ POD BECKOVEM – ROZPOČET SVAZKU NA ROK 2021 – STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROKY 2022-2023

rozpočet svazku obcí pod beckovem na rok 2021

střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí pod beckovem na roky 2022-2023

http://www.svazekpodbeckovem.cz/category/uredni-deska/

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v budově Obecního úřadu Předboj, Hlavní 18, 250 72 Předboj.

Vyvěšeno od 13. 1. 2021