Zveřejnění zahájení konání veřejné sbírky

Vážení spoluobčané obce Nová Ves,

v návaznosti na informaci ze dne 21.3.2018, která Vám byla poskytnuta Obecním úřadem Nová Ves o tom, že obec činí urychlené kroky k oznámení a zahájení konání veřejné sbírky na pomoc  občance obce Nová Ves a jejím třem dětem po zničení jejího rodinného domku požárem dne 20.3.2018, si dovolujeme Vás informovat o tom, že za dodržení podmínek stanovených  zákonem č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách byla zahájena veřejná sbírka.

Níže jsou publikovány podstatné údaje:

Sbírku pořádá: Obec Nová Ves, se sídlem   Nová Ves čp.12, 25063, IČ :  00240532

Účel sbírky: Humanitární pomoc v nouzi občance obce Nová Ves a jejím dětem

 po zničení jejího rodinného domku požárem dne 20.3.2018.

Území, na němž se bude sbírka konat:

 Celé katastrální území obce Nová Ves – Praha – východ

Datum zahájení a ukončení sbírky:

Zahájení               22.3.2018

Ukončení               22.6.2018

Způsob provádění sbírky :

          Shromažďování příspěvků na předem vyhlášeném a níže uvedeném zvláštním bankovním účtu, kam mohou občané poukazovat své finanční příspěvky.

Název a plná adresa banky :

Komerční banka a.s. se sídlem Na Příkopě 33 č.p. 969, Praha 1, Pobočka Neratovice

Číslo účtu:   115 – 7141350217/0100

V Nové Vsi dne 22.3.2018

 Jiří Melichar

    starosta obce Nová Ves

Usnesení zastupitelstva obce nová ves č. 4-2018 ze dne 21.3.2018

osvědčení účtu