ZPRÁVA PRO PŮVODCE TAKTO ODLOŽENÝCH PSÍCH EXKREMENTŮ

Psi v obci Nová Ves

Vážení spoluobčané a majitelé psů především,

po množících se a opakovaných stížnostech na volný pohyb psů v obci a neodklízení jejich výkalů jejich majiteli na veřejném prostranství, nebo na soukromých pozemcích jiných občanů obce, jsem přemýšlel, jak na tuto situaci adekvátně reagovat.

Již je evidentně zbytečné pokoušet se čtenáře a současně chovatele psů bavit nějakým fejetonem na toto téma, neboť jsem již pochopil, že málokdo, koho by se to mělo týkat se nad takovým textem zamyslí a především podle něj upraví své vlastní chování. Nějak jsme se přestali stydět a začala zřejmě vítězit bezohlednost. No, tak dobře.

V obci Nová Ves je evidováno několik stovek psů a ne všichni jsou chováni pouze na vlastních zahradách jejich majitelů. Jsou prostě venčeni kdekoliv a kdykoliv a majitelé, až na malé výjimky, nevyužívají zcela rozmístěné koše se sáčky určenými k odklízení psích exkrementů a nemají ani své psy pod dohledem.

V obci Nová Ves platí vyhláška obce č. 2/2015, která je dostupná bez problémů na webových stránkách obce Nová Ves. Přílohou je mapka veřejných prostranství, kde je barevně znázorněno, kde se mohou psi pohybovat na vodítku a kam nemají přístup vůbec.

Jednání v rozporu s ustanoveními této vyhlášky zakládá jednoznačně deliktní odpovědnost, která bude řešena jako přestupek na Přestupkové komisi Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Upozorňuji zcela zásadně na to, že popsaných jednání je již detekováno takové množství, že  Obecní úřad Nová Ves skutečně obrátí k tomuto problému intenzivně svoji pozornost a bude oznámení o přestupcích ihned postupovat k projednání uvedenému správnímu orgánu.

Bude vyhodnocován i obsah kamerových záznamů systému obce.

Nejedná-li se o veřejné prostranství, doporučuji nahlédnout do katastru nemovitostí, aby si každý “ pejskař “ uvědomil kam a na čí pozemek vstupuje a komu konkrétně svým chováním ubližuje a třeba i způsobuje vyčíslitelnou škodu. Již jsme psali snad i několikrát o znehodnocení krmné píce zde bydlících zemědělců na jejich zemědělských pozemcích a o plašení zvěře.

Sděluji a varuji, že jsem již dal písemný pokyn Obecní policii Mratín, která vykonává svoji působnost dle veřejnoprávní smlouvy i na území obce Nová Ves, aby se na odhalování popisovaného a nedovoleného chování zaměřila a případně přestupky řešila přímo, v blokovém řízení.

Obec Nová Ves bude vyhodnocovat, zda se na základě těchto kroků situace zlepší, či nikoliv.

Předpokládám, že ano, jinak bude zvažováno navýšení poplatku ze psů do té míry, aby obec měla pokryty veškeré náklady na tolik zaměstnanců, aby zvládli provádět pravidelný úklid celé obce po psech tak, jako by jich v obci nebylo.

                                                                                                Melichar                                                                                          starosta obce Nová Ves