ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU NA LINKÁCH 351, 656 A 657

Od pondělí 31. srpna 2020 bude na linkách PID obnoven pravidelný provoz po letních prázdninách. Linka 656 bude nově vedena všemi spoji přes Měšice a na lince 657 dochází ke změně trasy – linka bude nově zajíždět do obce Nová Ves a přestane zajíždět do Postřižína.

linka 351

linka 656

linka 657