Závěrečný účet za rok 2017 obce Nová Ves

Schválený závěrečný účet 2017

V040-201712K01

V060-201712K01

V061-201712K01

V062-201712K01

Nová Ves 2017 INVENTARIZACNI ZPRAVA_

Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření NovaVes17

Vyvěšeno od 23. 5. 2018