ZÁVADA NA VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ V ULICI NAD HŘIŠTĚM

Sdělujeme našim občanům, že je nám známa závada na veřejném osvětlení v ulici Nad Hřištěm. Věc je v řešení.