VÝZVA VLASTNÍKŮM NEMOVITOSTÍ, ABY SI OZNAČILI SVÉ DOMY ČÍSLEM POPISNÝM A SVÉ SCHRÁNKY JMÉNY

Vyzýváme důrazně občany Nové Vsi, aby si označili své domy číslem popisným a své schránky jmény, protože jinak nelze správně doručovat poštovní ani jiné zásilky a doručování Českou poštou a.s. probíhá v současnosti již tak problematicky. Správným označením domů  a schránek předejdete případným nedoplatkům a následně hrozícím exekucím.

Jiří Melichar starosta