VÝZVA MAJITELŮM PSŮ

Výzva občanům ohledně venčení psů

Vážení spoluobčané ,

dostalo se mi, jako starostovi obce, dosti rozhořčené stížnosti ze strany jednoho ze samostatně hospodařících zemědělců v obci, na venčení psů na okolních travnatých plochách i v okolí cyklostezek a polních cest.

O tomto problému jsem Vás již informoval v květnu roku 2020.

Jde o to, že okolní louky a jiné travnaté plochy jsou mylně vnímány jako volná příroda, kde se může zdát, že je vše dovoleno, tedy i venčení psů, bez toho, že by jejich majitel ihned odstranil výkaly po vlastním psovi. Oněch psů v obci je poměrně velké množství a pokud je pes venčen takto třeba dvakrát denně a vynásobíte-li si tento počet “vycházek“ počtem psů, jedná se již skutečně o veliké znečištění travnatých ploch.

Ale každý pozemek má svého vlastníka, který velice bedlivě sleduje, co se s jeho majetkem děje, obzvláště, pokud travnatou plochu seče pro krmení chovaných hospodářských zvířat.

Kromě přetrvávajících nechutných vjemů při sečení je jednoznačně taková píce znehodnocena a třídit kontaminovanou píci od té nekontaminové by skutečně nechtěl vykonávat nikdo z nás. Omlouvám se za asociace, které právě napsané vyvolává snad v každém z nás, ale tak to prostě je!!

Navíc je doba předjaří, kdy v polích a na loukách se již mohou vyskytovat mláďata zvířat a ptáků, kteří jsou takto rušeni i ohroženi a výsledkem budou jen opět ztráty, nebo přestěhování se oněch zvířat a ptáků do jiných, nerušených lokalit.

Problém již skutečně “nabobtnává“ do nepřiměřených rozměrů a má další, pro všechny nepříznivý důsledek.

Jako starosta obce se jsem se zúčastňoval mnoha poměrně obtížných jednání, právě se zemědělci, vlastníky půdy, nejen z obce Nová Ves, ale i z okolních obcí, abych pro obec získal takové pozemky, na kterých by se mohly budovat cyklostezky a původní polní cesty. Polní cesta již vznikla mezi Novou Vsí a Měšicemi a o cyklostezkách již jistě víte. Mnohokrát jsem v těchto jednáních neuspěl, právě pro argument, který popisuji shora. Například mezí Novou Vsí a Měšicemi byla cesta zamýšlena ve zcela jiném koridoru, než se dnes nachází a důvody nesouhlasu jednotlivých vlastníků byly mimo jiné argumentovány opět shora popisovanými problémy. Jako starosta jsem se zaručoval za to, že ony problémy budou eliminovány, potom teprve byl vysloven vlastníky pozemků potřebný souhlas, následovaly majetkoprávní změny a teprve potom nákladná výstavba těchto komunikací. Dnes logicky tito vlastníci vnímají popisovanou situaci jako podraz ze strany obce a je mi nemilé, že bych s tímto měl být spojován. Vnímám již i začínající úvahy o různých způsobech bojkotování užívání těchto cest a znemožnění přístupu na okolní plochy . Ve všem popsaném spočívá naléhavost a vážnost situace, kterou si zřejmě ani neuvědomujete.

Proto vyzývám naléhavě a důrazně všechny majitele psů, aby své psy měli při venčení pod kontrolou a zásadně a důsledně odklízeli ihned psí exkrementy a chovali se zcela v souladu s obecní vyhláškou o věřejném pořádku (upravuje i zákaz pohybu psů na některých místech v obci, např. hřiště a dětská hřiště) a dalšími obecně závaznými předpisy a vyhnuli se tak případným neblahým následkům, třeba i ve smyslu zákona o myslivosti (myslivecká stráž apod.).

Znova na Vás apeluji, abychom se chovali slušně i k ostatním, neboť nechci, aby naznačovaná vznikající animozita s vlastníky pozemků a potažmo i mysliveckými spolky vedla k nepříjemnostem a komplikacím při užívání toho, co bylo skutečně obtížně a nákladně vybudováno ke sportování nás všech a k rekreačním procházkám po okolí obce a mezi obcemi .

Po silnicích se skutečně v klidu, bezpečně procházet a jezdit třeba na kole v tomto provozu nedá.

Stále věřím, že si mnozí popisované a narůstající problémy jen neuvědomili, nebo situaci nedomysleli a tak věřím, že tento dopis bezodkladně přinese změny k dobrému.

Děkuji Vám za pochopení a především a zásadně za pozitivní korekci Vašeho počínání.

V Nové Vsi dne 10.3.2023

Jiří Melichar

starosta obce Nová Ves