VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 1.6.2019 plánujeme přivítat naše nové občánky.

V případě zájmu je nutno vyplnit a zaslat vyplněný formulář, který je přílohou na stránkách obce, popřípadě k vyzvednutí na OÚ.

Akce se uskuteční v případě, že se přihlásí nejméně 10 dětí.

Ostatní podmínky viz formulář.

vítání občánků – ZÁJEM O ÚČAST