Vážený odběrateli, používáte ve Vaší domácnosti výhradně vodu z veřejného vodovodu?? Máte k dispozici i vlastní zdroj vody – studnu?

POZOR!!! 

Dovolujeme si Vás upozornit, že dle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, NESMÍ být potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně přípojky a na ně napojené vnitřní rozvody vody propojeny s vodovodním potrubím z jiného zdroje (např. studnami, vrty, lokálními zdroji vody atp.).

 

Při propojení přípojky z veřejného vodovodu s potrubím přivádějícím vodu z jiného zdroje, může dojít ke kontaminaci pitné vody ve veřejném vodovodu a Vy tímto můžete způsobit obecné ohrožení! Kromě tohoto trestného činu se dopouštíte i přestupku, za nějž může být uložena pokuta až do výše 100.000 Kč.

Nepodceňujte závažnost tohoto problému! 

Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje.