VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ A INFORMACE O MOŽNÉM PÁDU STROMŮ A DOČASNÉM VYHLÁŠENÍ ZÁKAZU VSTUPU DO LOKALITY (LESÍK)

         VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ A  INFORMACE O MOŽNÉM PÁDU STROMŮ A DOČASNÉM VYHLÁŠENÍ ZÁKAZU VSTUPU DO LOKALITY “ LESÍK “.

Obec Nová Ves, v rámci výkonu samostatné působnosti obce sděluje občanům, že na pozemcích:

  • č.parc. 247/1 v k.ú. Jiřice u Kostelce nad Labem ;
  • č.parc. 193/1 v k.ú. Nová Ves u Prahy ;
  • č.parc. 192/1 v k.ú. Nová Ves u Prahy ,

obecně známých, jako (lokalita Lesík) došlo k samovolnému pádu stromu, v důsledku kterého došlo k poškození oplocení sousedního pozemku. Bližším ohledáním lokality bylo zjištěno, že obdobným, samovolným pádem hrozí i další stromy o velké hmotnosti a ohrožují takto zdraví a životy osob, které by se případně pohybovaly na  lesních stezkách !!! Ohrožující stav je již řešen, nicméně potrvá určitou dobu, kterou si vyžádají dendrologické zásahy do porostu.

Obec Nová Ves tedy vydává toto varování a upozornění všem občanům, pohybujícím se na území obce Nová Ves, před tímto hrozícím nebezpečím.

Obec Nová Ves dále v rámci výkonu samostatné působnosti obce a rovněž v rámci výkonu funkce opatrovníka ustanoveného rozsudkem Okresního soudu pro Prahu východ vlastnici definovaných pozemků, paní Marii Junkové, tímto, z důvodu shora uvedených , vyslovuje dočasný zákaz vstupu na uvedené soukromé pozemky. Tento zákaz je na místě samém, zejména u vyústění stezek sdělován všem občanům současně informačními tabulemi, s textem : “ZÁKAZ VSTUPU“ . 

Obec Nová Ves děkuje všem občanům za pochopení a především respektování tohoto naléhavého zákazu, který je vydáván pouze z důvodu bezprostřední ochrany života a zdraví osob. Obec prosí rodiče dětí, aby tento zákaz tlumočili svým dětem a také kontrolovali jejich faktický pohyb v obci. O ukončení zákazu vstupu bude veřejnost informována obdobným způsobem zveřejnění, jako je zveřejňována tato zpráva.

    Jiří Melichar

       starosta obce Nová Ves