V NEDĚLI DNE 2.9.2018 SE BUDE KONAT MŠE SVATÁ U KAPLIČKY SV. PETRA A PAVLA OD 11.30 HOD.

Vážení spoluobčané, dáváme na vědomí, že při příležitosti posvícení, bude sloužena v obci u místní kapličky mše svatá

v neděli dne 2.9.2018 v 11.30 hodin