UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

 

Upozorňujeme tímto občany v ulicích Před Obcí, Nad Hřištěm, Nad Obcí, aby neparkovali své automobily na místních komunikacích nebo na chodnících. Parkujte, prosíme, na svých pozemcích a na svých parkovacích místech. Většina těchto ulic je, či v brzké době bude, osazena dopravní značkou IP 26a (obytná zóna). V případě pokračování tohoto narůstajícího nešvaru, bude obec nucena toto řešit ve spolupráci s Policií ČR. Dopad to bude mít i na obyvatele, jichž se to netýká.

Dále, prosíme, věnujte pozornost i pravidelnému přistavování kontejnerů na bioodpad! Opravdu tam vhazujte pouze trávu, větve a podobný rostlinný odpad. V žádném případě však beton, kamení, plastové květináče nebo plastové pytle. Svoz kontejnerů berte jako službu spoluobčanům, kterou budeme nuceni jinak zrušit. Kontejnery s bioodpadem vozíme do kompostárny a kamením, či podobnými odpadky, ji můžeme poškodit nebo i zničit.