UPOZORNĚNÍ OBČANŮM – SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Upozorňujeme občany Nové Vsi, aby nádoby na svoz komunálního odpadu přistavovali ke svozu raději již v pondělí večer, protože firma FCC sváží odpad v Nové Vsi každé úterý v časných ranních hodinách (tj. i před šestou hodinou) a tak se může stát, že pokud jsou nádoby přistaveny později, již je pozdě a nevyvezou je.

 

Jiří Melichar

Obec Nová Ves