Smlouvy

Vážení odběratelé,

při kontrole uzavřených smluv bylo zjištěno, že někteří odběratelé nemají uzavřeny smlouvy s Technickými službami Nová Ves s.r.o. O odběru vody a vypouštění odpadních vod.

Toto zjištění se může brát jako neoprávněné připojení vodovodní Přípojky nebo kanalizační přípojky ze zákona 274/2001 § 9,10, A může dojít k přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod.

Tímto Vás žádáme v nejkratší době, osobně o uzavření smlouvy na sídle Technických služeb Nová Ves 12 (Obecní úřad)

Pondělí: 13:00 – 17:00
Středa: 13:00 – 17:00

Mimo provozní dobu na tel.: 733 645 234 / 778 009 770