Sdělení Technických služeb Nová Ves s.r.o.

Technické služby Nová Ves, s.r.o., se sídlem na adrese Nová Ves 12, 250 63 Mratín, IČO 291 35 265, jako provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Nová Ves

„POVOLUJE“

používání pitné vody dodávané vodovodem k pití, pro přípravu jídel a nápojů, mytí předmětů přicházejících do styku s potravinami, dále k mytí osob a pro osobní hygienu.