Obecni urad

SDĚLENÍ OBČANŮM OBCE O POSTUPU OBECNÍHO ÚŘADU NOVÁ VES VE VĚCI ŘEŠENÍ SILNIČNÍ DOPRAVY V OBCI

Vážení spoluobčané.
v souvislosti s poslední dopravní nehodou v obci Nová Ves, ke které došlo v neděli, dne 23.5.2021 ve večerních hodinách, na příjezdové komunikaci od Měšic, rozhodlo se vedení obce Nová Ves k razantním a neodkladným úkonům, které si kladou za cíl ochránit zdraví, životy a majetek nás všech. I zastupitelstvo obce vnímá nárůst provozu na komunikacích v obci, ovšem nikdo si nedovedl představit, že by porušení předpisů silniční dopravy mohlo eskalovat až do takové intenzity, jako tuto neděli. Dnes již nelze bohužel doufat, že si lidé uvědomí, že jejich svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých a nezbyde, než přistoupit k omezením a třeba i k represi pomocí státní správy. Sice na to budou doplácet opět všichni slušní, kterým se vedení obce tímto omlouvá, nicméně věří, že postupy budou přijaty s pochopením. Nikdo si nepřeje, aby nakonec došlo k nějaké nehodě s fatálními důsledky, od nichž v tuto neděli nebylo daleko.
Zastupitelstvo obce a její vedení tedy aktuálně zvažují níže uvedená opatření, samostatně, nebo i v kombinaci:
  • předsazení dopravního značení s nejvyšší povolenou rychlostí;
  • instalace opticko akustických brzd na vozovce se zvýrazněním maximální povolené rychlosti;
  • instalace radaru informativního, či napojeného na centrální dispečink Policie ČR;
  • instalace zpomalovacích semaforů, či semaforů u vznikajících přechodů;
  • osazení bezpečnostních svodidel v ohroženém úseku;
  • vyloučeny nejsou ani tzv. retardéry;
  • opatření jiná, (např. spolupráce s PČR při měření rychlosti.)
Dotčenými subjekty, se kterými obec jedná jsou zejména Policie ČR, Správa a údržba silnic Středočeského kraje, Dopravní podnik hl. m. Prahy (autobusy).
Jakmile budou s těmito subjekty vyjednány jejich podmínky budou určena a provedena opatření definitivní, která v dohledné době zaznamenáte. Bohužel finanční výdaje z rozpočtu obce s tím spojené nebudou investovány do jiných oblastí veřejného života obce, ale tyto situací vynucené výdaje jsou již skutečně nezbytné a zcela jistě smysluplné.
Přijměte prosím tuto zprávu s pochopením, neboť bezpečnost nás všech a dětí především je na prvém místě.
Jiří Melichar
    starosta obce Nová Ves