SDĚLENÍ A NABÍDKA POMOCI V NOUZI ZE STRANY OBCE

Vážení spoluobčané,

v souvislosti se zaváděním nutných a nezbytných opatření ze strany vlády ČR, směřujících k zastavení šíření nákazy novým koronavirem, se může mnohý z nás dostat do přechodné a neočekávané situace, která se může zdát být v první chvíli neřešitelná.

Jako starosta obce si dovoluji sdělit, že mně, ani zastupitelstvu obce rozhodně není vznik takové situace u kohokoliv z nás lhostejný.

Nabízím tedy jménem obce pomoc všem, kteří pomoc budou potřebovat, zejména rodičům bez partnera a seniorům, kteří nemají ve své blízkosti nikoho, kdo by jim účinnou pomoc mohl poskytnout.

Jedná se především o pomoc při zajištění zásobování potravinami a léky, nebo jinými nezbytnými životními a zdravotními pomůckami.

Jsem přesvědčen, že jsme schopni společně zvládnout i jednotlivou výpomoc v případě nastalé zřetelné a přechodné nouze.

Nastane-li tedy u kohokoliv z Vás popisovaná situace, prosím nestyďte se a obraťte se na obec a jistě vše společně překonáme a zvládneme.

Komunikovat lze e-mailem na adresu: n.ves@seznam.cz

případně na telefon starosty: 731 585 507