SDĚLENÍ A NABÍDKA POMOCI V NOUZI ZE STRANY OBCE ZE DNE 19.3.2020

Vážení spoluobčané,

myslím si, že se již podařilo v obci Nová Ves vcelku situaci konsolidovat a byla již všemi pochopena závažnost – celou republikou se šířící – epidemie koronaviru, včetně konkrétní hrozby nákazy každého z nás, bez jakékoliv výjimky.

Mnohokrát děkuji všem, kteří se chovají odpovědně a respektují zcela pokyny Vlády ČR, ostatních ústředních orgánů státní správy a obecní samosprávy a obzvláště děkuji těm, kteří navíc nezištně pomáhají spoluobčanům v obci v této nelehké situaci.

Starost mi ovšem dělá pomyšlení na to, že v obci, zejména v nájemních bytech mohou být starší, osamělí občané, o nichž obec nemůže mít ani povědomí a tito občané v důsledku nepoužívání moderních komunikačních technologií jako jsou sociální sítě a mobilní telefony, nemají vůbec informace o možnostech pomoci, kterou obec může zajistit a také nabízí.

Rozhodl jsem se proto, zejména v lokalitách s nájemními byty, nechat roznést stručné informační cedulky s potřebnými kontakty pro možnost poskytnutí pomoci pro tuto cílovou skupinu obyvatel.

Těm, kterým bude taková cedulka doručena zbytečně se omlouvám a na druhou stranu si dovoluji požádat Vás, kteří snad o nějakém takovém spoluobčanovi víte, abyste třeba Vám zbytečně doručenou písemnou informaci předali prostým vhozením do poštovní schránky takového pána, nebo paní.

V těchto situacích je lépe učinit raději více, než méně. O tom jsem přesvědčen.

Děkuji Vám všem za prostou občanskou slušnost.

Přidávám ještě nové opatření vlády ČR – od půlnoci platí v ČR zákaz vycházení bez zakrytí nosu a úst. Ministerstvo zdravotnictví proto vyhradilo nákup v prodejnách a v lékárnách mezi 10.00 hod. a 12.00 hod. pro občany nad 65 let.

  Jiří Melichar – starosta obce