SDĚLENÍ A NABÍDKA POMOCI V NOUZI ZE STRANY OBCE ZE DNE 16.3.2020

Vážení spoluobčané,
vláda České republiky s účinností od dnešního dne 0:00 hod do úterý 24.3.2020 06:00 hod. vyhlásila zákaz volného pohybu osob na území celého státu.
Podrobnosti a vývoj událostí lze sledovat ve veřejných sdělovacích prostředcích a prostřednictvím internetu.
Dovoluji si požádat občany obce, aby se řídili vyhlašovanými pokyny ze strany ústředních orgánů státní správy a neporušovali je. Smyslem těchto opatření je především ochrana zdraví osob a předejití úplné paralyzaci života v obcích, kdy zejména u malých obcí může snáze hrozit v důsledku povinných karantén takovýto zcela nežádoucí stav.
V posledním dopisu jsem nabízel jménem obce pomoc všem, kteří pomoc budou potřebovat, zejména rodičům bez partnera a seniorům, kteří nemají ve své blízkosti nikoho, kdo by jim účinnou pomoc mohl poskytnout. Nabídka této pomoci se rozšiřuje i na osoby, či rodiny, které budou nuceny setrvat v karanténě.
Jedná se především o pomoc při zajištění zásobování potravinami a léky, nebo jinými nezbytnými životními a zdravotními pomůckami.
K dnešnímu dni se obci přihlásilo více dobrovolníků, kteří jsou ochotni se na realizaci této pomoci podílet, za což jim náleží opravdu veliké poděkování a úcta.
Tedy dostanete-li se do popisované situace:
  • informujte prosím Obecní úřad Nová Ves nejlépe na e-mailové adrese n.ves@seznam.cz
     a sdělte písemně Vaše telefonické spojení a adresu;
  • budete následně telefonicky osloveni a bude vyjednán rozsah a způsob pomoci, stejně jako způsob bezkontaktního předání požadovaného materiálu, či zboží;
Znova opakuji, že nastane-li tedy u kohokoliv z Vás popisovaná situace, prosím nestyďte se a obraťte se na obec a jistě vše společně překonáme a zvládneme.
Jiří Melichar starosta obce Nová Ves