SDĚLENÍ A NABÍDKA POMOCI V NOUZI ZE STRANY OBCE

Sdělení a nabídka pomoci v nouzi ze strany obce – podzim 2020
Vážení spoluobčané,
jsme již jistě všichni unaveni z neustále v našem podvědomí posilovaného vjemu, že je okolo nás nějaké nebezpečí v podobě nákazy koronavirem, přirozeně se obáváme jeho důsledků a někteří z našich spoluobčanů s tímto problémem mají již také osobní zkušenost. Jsme unaveni růzností informací a názorů, nikoli zřídka protichůdných na vše, co se okolo tohoto tématu k nám dostává ze všech sdělovacích prostředků. Čeho je moc, toho je prostě příliš, jak se říká.
Realitu neumím změnit a každý se musíme s tímto závažným vmetkem do našeho života zkusit vnitřně vypořádat po svém.
Na jaře jsem si nemyslel, že budu opakovat nabídku pomoci našim spoluobčanům, kteří se přechodně dostali do nějaké nouze. Po zralé úvaze a při vědomí vývoje současné situace mi prosím dovolte připomenout, že obec je připravena v rámci svých možností pomoci všem, kteří pomoc budou potřebovat. Jde opět zejména o rodiče bez partnera a seniory, kteří nemají ve své blízkosti nikoho, kdo by jim účinnou pomoc mohl poskytnout.
Opět obec nabízí pomoc při zajištění zásobování potravinami a léky, nebo jinými nezbytnými životními a zdravotními pomůckami.
Nastane-li tedy u kohokoliv z Vás popisovaná, či obdobná situace, prosím nestyďte se a obraťte se na obec. Budeme Vám vycházet maximálně vstříc a snažit se Vám pomoci v tíživé životní situaci.
Komunikovat lze e-mailem na adresu: n.ves@seznam.cz
případně na telefon starosty: 731 585 507