SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NOVÁ VES ZA ROK 2020

Závěrečný účet 2020

zpráva auditora 2020 Nová Ves

72069724_CV01_UPO_202012

72069724_CV02_UPO_202012

72069724_CV04_UPO_202012

Inventarizační zpráva za rok 2020

 

Vyvěšeno od 19. 4. 2021