Přistavení cisterny s pitnou vodou

Cisterny budou rozmístěny v ulici Nad Obcí při vjezdu, Nad Hřištěm u trafostanice a u obecního úřadu.

Předpokládaná doba přistavení cisteren do 16.00 hod.