Přerušení dodávky vody 30. 10. 2014

Dnešního dne jsme obdrželi  oznámení o přerušení dodávky elektřiny (viz. příloha). Na toto odběrné místo je napojena úprava vody zásobující Kostelec n/L, Jiřice, Novou Ves a Záryby.

Přerušeni dodávky elektřiny 30. 10. 2014 – Kostelec nad Labem ( PDF)

Odstávka je plánovaná na 30. 10. 2014 od 8.00 do 16.00 hodin. Tuto odstávku jsme ověřili u dodavatele, kde nám byla doba odstávky potvrzena a čas nutný pro opravu el. vedení není možné zkrátit.

V souvislosti s touto odstávkou elektřiny dojde i k přerušení dodávky pitné vody do výše uvedených oblastí. Čas přerušení dodávky vody je závislý na okamžitých odběrech vody, kapacitě nadzemního vodojemu a dá se předpokládat mezi 12 a 14 hodinou. Po obnovení dodávky elektřiny bude postupně obnovována i dodávka vody do vodovodní sítě.